0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • "ธรรมยาตรามหากุศล" อุปถัมภ์การศึกษาพระภิกษุ - สามเณร (มมร ร่วมกับวัดทองเนียม)

  2556-08-26 03:35:00
  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. "ธรรมยาตรามหากุศล" เปี่ยมบุญเปี่ยมกุศลอิ่มกายอิ่มใจ คารวานบุญธรรมยาตรา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับวัดทองเนียม "โครงการศุกร์ถึงธรรมสูขถึงใจ" ทอดผ้าป่าสมณบริโภคเพื่อกำลังใจแก่พระสงฆ์สามเณรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี  จำนวน ๑๐ วัด  ได้แก่....ฯ...
  อ่านรายละเอียด
 • นักเผยแผ่จิตอาสา มมร

  2556-08-26 03:22:57
  วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๐๐ น.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยฝ่ายเผยแผ่การบริการการศึกษา เปิดโครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จ.นครปฐม    โครงการอบรมนักเผยแผ่จิตอาสา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มุ่งเน้นการเผยแผ่ธรรมะกับแก้ปัญหาสังคมให้ก้าวทันโลก ในการนี้อธิการบดี...
  อ่านรายละเอียด