0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มมร จัดพิธีสรงน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

  2561-04-17 02:18:00
  บ่ายวันนี้ (๑๑ เม.ย.) ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมพิธีสรงน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  2561-03-28 03:29:00
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพบัณฑิต...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

  2561-03-28 03:26:00
  วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มมร ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์โลกเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม...
  อ่านรายละเอียด
 • สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  2561-03-28 03:21:00
  วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ริเวอร์แคว โบตานิค ดีไลท์ รีสอร์ท ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลาการสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ...
  อ่านรายละเอียด