0-2444-6000 ต่อ 1129-1132

 HR.MBU.SALAYA@GMAIL.COM

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มมร ร่วมใจ มอบปัจจัยและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ใน สปป.ลาว

  2561-08-14 06:03:19
  วันพุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  ในการเป็นประธานพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านทางสถานทูต สปป.ลาว...
  อ่านรายละเอียด
 • งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓

  2561-07-31 02:11:57
  พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานใน "งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในทัณฑสถาน

  2561-07-31 02:02:00
  คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในทัณฑสถาน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมราชทัณฑ์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง และสร้างเครือข่ายทางสังคมในการนำวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขัง โดยงานสัมมนานี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ...
  อ่านรายละเอียด
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  2561-07-23 01:54:00
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  อ่านรายละเอียด
 • พิธี "สืบสานงานครูบูรพคณาจารย์"บำเพ็ญกุศลเปิดอาคารเรียน B 7.6 และ B 7. 7 คณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์

  2561-07-05 02:20:00
  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนสำเร็จเพิ่มเติมอีก ๒ หลังคือ อาคาร B 7.6 และอาคาร B 7.7 ซึ่งบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างได้ส่งมอบอาคารให้กับมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้อาคาร B 7.6 เป็นอาคารสำหรับคณะมนุษยศาสตร์ และอาคาร B 7.7 เป็นอาคารสำหรับคณะศึกษาศาสตร์...
  อ่านรายละเอียด
 • สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในงานวิสาขบูชา ๒๕๖๑

  2561-06-05 01:49:21
   วันนี้ (๒๕ พ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน "ธรรมสถาน มมร MBU 4.0" ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ...
  อ่านรายละเอียด
 • พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

  2561-06-05 01:42:00
  เช้าวันนี้ (๒๕ พ.ค. ๒๕๖๑) พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย  เป็นประธานเปิด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ธรรมสถานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อสืบสานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมี  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร และนักเรียน พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑  
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดพิธีสรงน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

  2561-04-17 02:18:00
  บ่ายวันนี้ (๑๑ เม.ย.) ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมพิธีสรงน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

  2561-03-28 03:29:00
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพบัณฑิต...
  อ่านรายละเอียด
 • มมร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

  2561-03-28 03:26:00
  วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มมร ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่โรงแรมฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยพิจารณาเห็นว่าสถานการณ์โลกเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม...
  อ่านรายละเอียด
 • สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  2561-03-28 03:21:00
  วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ริเวอร์แคว โบตานิค ดีไลท์ รีสอร์ท ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจบุรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลาการสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ...
  อ่านรายละเอียด